Comparatives Superlatives nedir? 1

Comparatives Superlatives nedir?

Comparatives (karşılaştırmalılar) ve superlatives (üstünlük dereceli kelimeler), bir nesnenin veya kişinin diğerleriyle karşılaştırılması için kullanılan dil yapılarıdır.

 1. Comparatives (Karşılaştırmalılar): Comparatives, iki veya daha fazla şeyin karşılaştırıldığı durumları ifade eder. Türkçede “-den daha” anlamına gelen kelimelerle ifade edilir. İngilizcede genellikle “-er” veya “more” gibi ekler kullanılarak oluşturulur.

  Örnek:

  • This book is bigger than that one. (Bu kitap şu kitaptan daha büyük.)
  • She is more intelligent than her brother. (O, kardeşinden daha akıllı.)
 2. Superlatives (Üstünlük Dereceli Kelimeler): Superlatives, bir grup içindeki en üstün veya en düşük olan bir şeyi belirtir. Türkçede “-en” veya “-est” gibi eklerle ifade edilir. Ayrıca, “most” gibi kelimelerle de kullanılabilir.

  Örnek:

  • Mount Everest is the tallest mountain in the world. (Everest Dağı, dünyanın en yüksek dağıdır.)
  • She is the most talented musician in the orchestra. (O, orkestradaki en yetenekli müzisyendir.)

İşte bu iki yapı, nesneleri karşılaştırmak veya bir grup içindeki en üstünü belirtmek için kullanılır.

Superlative Nedir?

“Superlative” terimi, bir şeyin bir kategori içinde en üstün veya en düşük olduğunu belirtmek için kullanılan bir dil yapısıdır. Türkçe’de “en” veya “-est” ekleri ile ifade edilir.

Superlative kullanılarak bir nesnenin, kişinin veya olayın diğerleri arasında en üstün veya en alt seviyede olduğunu vurgularız. İki yaygın superlative formu şunlardır:

 1. Ek ile Superlative: Bu form genellikle tek heceli kelimeler ve bazı iki heceli kelimeler için kullanılır. Türkçe’de “-en” ekini ekleyerek yapılır.

  Örnek:

  • tall (uzun) → the tallest (en uzun)
  • fast (hızlı) → the fastest (en hızlı)
 2. “Most” ile Superlative: Bu form genellikle üç veya daha fazla hece içeren kelimeler ve bazı iki heceli kelimeler için kullanılır. “Most” kelimesi kullanılarak yapılır.

  Örnek:

  • beautiful (güzel) → the most beautiful (en güzel)
  • interesting (ilginç) → the most interesting (en ilginç)

Örnek Cümleler:

 • Everest Dağı, dünyanın en yüksek dağıdır.
 • Bu restoran, şehirdeki en pahalı yerdir.
 • O, sınıftaki en başarılı öğrencidir.

Superlative yapılar, nesneleri karşılaştırmak veya bir grubun içindeki en üstünü belirtmek için sıkça kullanılır.

Superlative adjectives ne demek?

“Superlative adjectives” (üstünlük dereceli sıfatlar), bir nesnenin veya kişinin diğerlerinden daha üstün bir özelliğe sahip olduğunu belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar, genellikle “-est” eki eklenerek veya “most” kelimesi ile birlikte kullanılarak oluşturulur.

Örnekler:

 1. Ek ile Superlative Adjectives:
  • tall (uzun) → the tallest (en uzun)
  • fast (hızlı) → the fastest (en hızlı)
  • small (küçük) → the smallest (en küçük)
 2. “Most” ile Superlative Adjectives:
  • beautiful (güzel) → the most beautiful (en güzel)
  • interesting (ilginç) → the most interesting (en ilginç)
  • talented (yetenekli) → the most talented (en yetenekli)

Bu üstünlük dereceli sıfatlar, bir nesnenin veya kişinin diğerleri arasında belirli bir özellikte en üstün olduğunu ifade etmek için kullanılır.