Çok atomlu ne demek? 1

Çok atomlu ne demek?

“Çok atomlu” terimi, bir molekülün birden fazla atoma sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, oksijen gazı (O₂) iki oksijen atomunu içeren bir molekül olduğu için çok atomlu bir moleküldür. Benzer şekilde, su molekülü (H₂O) iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu içerir, bu nedenle de çok atomlu bir moleküldür.

Tek atomlu bir örnek vermek gerekirse, soğutulmuş helyum gazı tek bir helyum atomundan oluşur ve bu da onu tek atomlu bir gaz yapar.

Özetle, “çok atomlu” terimi, bir molekülün birden fazla atoma sahip olduğunda kullanılır.

Çok atomlu iyon tanımı nedir?

Çok atomlu iyon, birden fazla atomdan oluşan ve net bir yük taşıyan bir iyon türüdür. Bu iyonlar, atomların bir araya gelip kimyasal bağlar oluşturarak bir arada kaldığı ve toplamda net bir pozitif ya da negatif yük taşıdığı bileşiklerdir.

Çok atomlu iyonların iki ana kategorisi vardır:

 1. Polykatyonlar: Net bir pozitif yük taşıyan çok atomlu iyonlardır.
 2. Polianyonlar (veya aniyonik kompleksler): Net bir negatif yük taşıyan çok atomlu iyonlardır.

Örnekler:

 • Amonyum iyonu (NH₄⁺): Bu bir polikatyon örneğidir. Dört hidrojen atomu ve bir azot atomundan oluşur ve net bir pozitif yüke sahiptir.
 • Sülfat iyonu (SO₄²⁻): Bu bir polianyon örneğidir. Bir kükürt atomu ve dört oksijen atomundan oluşur ve net olarak iki negatif yüke sahiptir.

Çok atomlu iyonlar, genellikle koordinasyon kimyasında ve tuzların yapısında önemli roller oynarlar.

Çok atomlu iyonlara örnek nedir?

Çok atomlu iyonlar, birden fazla atomdan oluşan ve net bir yük taşıyan iyonlardır. İşte bazı yaygın çok atomlu iyonlara örnekler:

 1. Polianyonlar (Net negatif yük taşıyanlar)
  • Sülfat: ��42−
  • Nitrat: ��3−
  • Fosfat: ��43−
  • Karbonat: ��32−
  • Hidroksit: ��−
  • Asetat: ��3���− veya �2�3�2−
  • Kromat: ���42−
  • Dikromat: ��2�72−
  • Perklorat: ���4−
 2. Polykatyonlar (Net pozitif yük taşıyanlar)
  • Amonyum: ��4+

Bu liste, çok atomlu iyonların sadece bir kısmını içerir. Kimyasal bileşiklerin yapısını anlamak için bu tür iyonların bilinmesi genellikle çok yararlıdır.