Çekim eki ne anlama gelir? 1

Çekim eki ne anlama gelir?

Çekim ekleri, bir kelimenin veya kelime kökünün anlamını, zamanını, kişisini, sayısını, durumunu, cinsiyetini, belirsizlik derecesini veya diğer dilbilgisi özelliklerini değiştiren eklerdir. Dilbilgisel açıdan, çekim ekleri kelimenin gramer yapısını belirler ve kelimenin kullanıldığı bağlama uyum sağlar.

Örneğin, Türkçe’de fiil “okumak” kelimesini ele alalım:

 • “Oku” (birinci tekil şahıs emir kipi)
 • “Okurum” (birinci tekil şahıs geniş zaman)
 • “Okuyoruz” (birinci çoğul şahıs şimdiki zaman)
 • “Okutuluyor” (üçüncü tekil şahıs geçmiş zaman)
 • “Okutacağım” (birinci tekil gelecek zaman)

Yukarıdaki örneklerde çekim ekleri, fiilin anlamını, zamanını, kişisini ve diğer özelliklerini değiştirir. Bu nedenle çekim ekleri, Türkçe gibi çekimli dillerde önemli bir dilbilgisi öğesidir.

Çekim eki olduğunu nasıl anlarız?

Çekim eklerini tanımak için bazı belirgin özelliklere dikkat etmek gerekir. İşte çekim eklerini anlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

 1. Kelimenin Köküne Bağlı Ekler: Çekim ekleri, kelimenin köküne eklenirler. Kelimenin kökü genellikle kelimenin anlamını taşıyan temel bölümüdür. Örneğin, “okuma” kelimesinde “oku” kelimesi kök olarak kabul edilir ve çekim ekleri “ma” ile “um”dur.
 2. Kelimenin İşlevini Değiştirirler: Çekim ekleri, kelimenin işlevini değiştirirler veya belirli bir dilbilgisi özelliğini gösterirler. Örneğin, Türkçe’de “-yor” eki, şu anki zamanı ifade ederken, “-dı” eki geçmiş zamanı ifade eder.
 3. Kelimenin Sonunda Bulunurlar: Çekim ekleri, kelimenin sonunda bulunurlar ve kelimeye eklenirler. Örneğin, “okuma” kelimesine “r” ekleyerek “okur” kelimesini oluşturursunuz.
 4. Dilbilgisi Kurallarına Uyarlarlar: Çekim ekleri, genellikle belirli dilbilgisi kurallarına uyarlar. Örneğin, cinsiyet, sayı, zaman, kişi gibi özellikleri göstermek için belirli ekler kullanılır ve bu eklerin hangi durumlarda kullanılacağına dair kurallar vardır.
 5. Anlamı Değiştirirler: Çekim ekleri, kelimenin anlamını veya işlevini değiştirirler. Örneğin, “ev” kelimesine “-de” eki eklediğinizde “evde” kelimesini elde edersiniz, bu da “ev” kelimesinin yerini gösterir.

Çekim eklerini daha iyi anlamak ve kullanmak için dilbilgisi kurallarını öğrenmek ve dilinizi pratik yapmak önemlidir. Ayrıca, konuyla ilgili örnek cümleler ve alıştırmalar yaparak çekim eklerini daha iyi kavrayabilirsiniz.

Çekim eki nedir ve örnek?

Çekim eki, bir kelimenin veya kelime kökünün anlamını, işlevini, zamanını, kişisini, sayısını, durumunu veya diğer dilbilgisi özelliklerini değiştiren eklerdir. Bu ekler, bir dilin gramer kurallarına uygun olarak kelimenin yapısını şekillendirir. Çekim ekleri, birçok dilde bulunur ve dilden dile farklılık gösterebilirler.

Örneklerle çekim eklerini daha iyi anlayabiliriz. Türkçe’de sıkça kullanılan bazı çekim ekleri ve örnekler şunlar olabilir:

 1. “-de” veya “-da” (yer belirten çekim eki):
  • Evde (ev + -de): Ev kelimesine yer belirten “de” eki eklenerek “evde” kelimesi oluşur.
 2. “-e” veya “-a” (yönelme çekim eki):
  • Okula (okul + -a): Okul kelimesine yönelme belirten “a” eki eklenerek “okula” kelimesi oluşur.
 3. “-deki” veya “-daki” (bulunma çekim eki):
  • Kitapdaki (kitap + -deki): Kitap kelimesine bulunma belirten “deki” eki eklenerek “kitapdaki” kelimesi oluşur.
 4. “-dir” (üçüncü tekil şahıs ekimi):
  • Gündür (gün + -dür): Gün kelimesine üçüncü tekil şahıs ekimi olan “-dür” eklenerek “gündür” kelimesi oluşur.
 5. “-iyor” (şimdiki zaman çekim eki):
  • Okuyor (oku + -iyor): Oku kelimesine şimdiki zamanı gösteren “iyor” eki eklenerek “okuyor” kelimesi oluşur.
 6. “-di” (geçmiş zaman çekim eki):
  • Geldi (gel + -di): Gel kelimesine geçmiş zamanı gösteren “di” eki eklenerek “geldi” kelimesi oluşur.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, çekim ekleri kelimelere eklenerek kelimenin anlamı veya kullanımı değiştirilir. Çekim ekleri, bir dilin gramer yapısının önemli bir parçasını oluşturur ve kelimenin ne zaman, nerede, kim tarafından vb. kullanıldığını belirler.