Nedir?

Bakam Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-bakkam – Kırmızı ağaç boya – Odunlarından kaynatılarak kırmızı renk çıkan ağaç – Has olmayan boya Cümle içinde kullanımı:” Bakam ağacının suyuna katılan beyaz çarşaflar kaynatılarak kırmızı renk alsın diye güneşte kurutuldu.”

Nedir?

Bakacak Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Dört bir yanı iyi görebilecek yüksekçe yer – Göz – Gözetleme alanı Cümle içinde kullanımı:” Şu karşıdaki tepeyi bakacak, görecek bir yükselti arıyorum.”

Nedir?

Bâk Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Havf – Korku – Korkutmak – Kaygı duygusu Cümle içinde kullanımı:“Bâk duygusu bir kez insanın içine düştü mü bir kurt gibi kemirir canım benim.”

Nedir?

Bâj-dâr Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Gümrük vergisini toplayan memur – Gümrük memuru Cümle içinde kullanımı:” Bâj-dâr olarak çalıştığım bu yıllarda ülkenin durumunu teftiş etme imkanı bulabildim.”

Nedir?

Bâ’isiyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Sebebiyyet – Nedensellik – İlliyet – Olaylar arasındaki bağıntı Cümle içinde kullanımı:”Bâ’isiyyet arıyorsanız birbirine düşmanlık eden kişilerin maddi güçlerine de bakın.”

Nedir?

Bâ’is Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Neden, sebep – Allah’ın adlarından biri – Sefere çıkan – Ulak, postacı – Haberci – Savaşa giden Cümle içinde kullanımı:“Bâ’is olan senken niçin başka bir kişinin günahını deşmeye kalkıyorsun?”

Nedir?

Ba’îr Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Erkek deve – İki görgücü olan geviş getiren çöl hayvanı Cümle içinde kullanımı:“Çöllerde yaşayan ba’îr boynu uzun yük taşıyan, kuru iklime alışık bir hayvandır.”  

Nedir?

Bâ’id Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Uzak – Geri – Eski – Yakın zıt anlamlısı – Irak, uzak – Uzak yer Cümle içinde kullanımı:“Kitaplardaki o yeşil bâ’id vadiler çayırlar ancak şimdi hayalimizde canlanabiliyor.”

Nedir?

Bâ-husûs Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-bâ+Arapça-husûs  – Hususiyle – Özellikle – Bilhassa – Mahsus Cümle içinde kullanımı:“Bâ-husûs olarak belirlenen miktar iki çocuğun bakım masraflarını karşılamak maksadıyla verilecek.”