Nedir?

Bendîde Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Tutsak – Köle – Esir – Kul – Bağlı – Bağlı bulunan Cümle içinde kullanımı: “Utanmıyordum çünkü kendi isteğimle bendîde, bir hizmetkar olmayı seçmiştim. “

Nedir?

Bendî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Köle – Esir – Kul – Tutsak Cümle içinde kullanımı: “Uğruna bendî olan gönlümü gayrı daha fazla oyalama.”

Nedir?

Bende-zâde Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Köle çocuğu – Hizmetçi çocuğunu kendi çocuğu gibi sevmek Cümle içinde kullanımı: “Selim bende-zâdem olarak benimsediğim evladımdır. “

Nedir?

Bend Etmek Nedir?

– Bağlamak – İliştirmek – Kapamak – Yazıyı kaleme almak – Etkisi altına almak – Bend eylemek – Denk yapmak Cümle içinde kullanımı: “Tamda düşerken birbirine bent edilen direkler pek sağlam görünmüyor.”

Nedir?

Bendeş Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Benzer – Eş – Müşabih – Mümasil – Benzeşim Cümle içinde kullanımı: “Bendeş yaralarından mustarip farklı yolların yolcusuyduk…”

Nedir?

Bender-gâh Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Deniz ticareti yapılan iskele merkezi – Liman şehrinin merkezi Cümle içinde kullanımı: “Bender-gâh da akşam üzeri buluşacağını söylemiş sonrada bir daha görünmemiş.”

Nedir?

Benderek Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Küçük iskele – Boğaz ve liman ağızlarında yapılan küçük kale Cümle içinde kullanımı: ” Benderek tepesine çıkan saçları rüzgar kadın artık bu dünyadan göçüp gitti.”

Nedir?

Bender Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Deniz ticaretinin yapıldığı iskele – Ticaret limanı – İşlek ticaret iskelesi – Cihan Cümle içinde kullanımı: “Bender tarafından gelen malların kontrolü sağlanmadan hemen satışa başlamayın.”

Nedir?

Bende-perver Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Yakınlarını kayıran kimse – Çevresindeki insanları kollayan kimse – Adam besleyen Cümle içinde kullanımı: “Dayımız sağ olsun bende-perver dedikleri türde bir adamdır kimseyi aç açıkta bırakmaz.”

Nedir?

Bende-nüvâz Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça – Çevresindekileri kollayan kimse – Yakınlarını destekleyen kimse – Kölesine karşı iyi davranan efendi – Hizmetinde olan kişiyi taltif eden kimse Cümle içinde kullanımı: “Bende-nüvâz bir efendin olduğu için çok şanslı hissetmelisin kendini.”