Canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koyarak kelimesinin anlamı nedir? 1

Canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koyarak kelimesinin anlamı nedir?

“Canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koyarak” deyimi, bir işi veya bir görevi çok büyük bir çaba ve azimle yapmayı ifade eder. Bu ifade, kişinin son derece dikkatli, özverili ve kararlı bir şekilde bir şeyi gerçekleştirmesini, her türlü zorluğa göğüs germesini ve her şeyini bu işe adamış olmasını anlatır.

Örnek bir cümle kullanarak ifadeyi açıklarsak: “O sınavı geçmek için canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koydu ve sonunda başarılı oldu.” Bu cümlede, kişinin sınavı geçmek için büyük bir çaba ve fedakarlık gösterdiği vurgulanıyor.

Canını dişine takmak deyimi ne anlama gelir?

“Canını dişine takmak” deyimi, bir işi veya görevi son derece ciddi bir şekilde ele almak, büyük bir çaba harcamak, fedakarlık göstermek ve her türlü zorluğa karşı direnmek anlamına gelir. Bu deyim, kişinin bir hedefe ulaşmak veya bir işi başarmak için azami çaba sarf ettiğini ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek bir cümle: “O proje için canını dişine takarak çalıştı ve sonunda büyük bir başarı elde etti.” Bu cümlede, kişinin projeyi başarmak için büyük bir özveri gösterdiği ve her şeyini işe adadığı vurgulanıyor.

Yarışmayı kazanmak için canını dişine takarak çalıştı ne demek?

“Yarışmayı kazanmak için canını dişine takarak çalıştı” ifadesi, bir kişinin bir yarışma veya rekabeti kazanmak için son derece ciddi bir şekilde çalıştığını ve büyük bir çaba gösterdiğini ifade eder. Bu kişi, hedefini elde etmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu gösterir.

Örnek bir kullanım: “Sporcu yarışmayı kazanmak için canını dişine takarak çalıştı, saatlerce antrenman yaptı ve kendini sürekli geliştirdi.” Bu cümlede, sporcu yarışmayı kazanmak için büyük bir kararlılıkla çalıştığını ve bu uğurda büyük bir çaba sarf ettiğini anlatır.