Bir makale hangi bölümlerden oluşur? 1

Bir makale hangi bölümlerden oluşur?

Bir makale genellikle belirli bir konuyu veya konuyu derinlemesine incelemek için yazılan yazılı bir çalışmadır ve tipik olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 1. Başlık (Title): Makalenin ana konusunu özetleyen başlık.
 2. Özet (Abstract): Makalenin özünü kısaca açıklayan, genellikle birkaç cümleden oluşan bir özet.
 3. Giriş (Introduction): Makalenin ana konusunu tanıtan ve okuyucunun ilgisini çekmeye çalışan bölüm. Ayrıca, makalenin amacını ve kapsamını belirleyebilir.
 4. Literatür İncelemesi (Literature Review): Daha önceki çalışmaların veya ilgili literatürün özetlendiği bölüm. Bu bölüm, konunun mevcut durumunu ve araştırmanın neden önemli olduğunu vurgulayabilir.
 5. Yöntem (Methodology): Araştırma veya çalışma için kullanılan yöntemleri ve veri toplama sürecini açıklayan bölüm. Bu bölüm, araştırmanın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl toplandığını detaylandırır.
 6. Bulgular (Results): Araştırmanın ana sonuçlarını ve bulgularını sunan bölüm. Bu bölüm genellikle grafikler, tablolar ve istatistiksel veriler içerir.
 7. Tartışma (Discussion): Bulguların analiz edildiği ve yorumlandığı bölüm. Bu bölümde, sonuçların ne anlama geldiği ve literatürle nasıl ilişkilendirilebileceği tartışılır.
 8. Sonuçlar (Conclusion): Makalenin ana sonuçlarını özetleyen bölüm. Araştırmanın önemini vurgular ve gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunabilir.
 9. Katkılar (Contributions): Makalenin bu alandaki literatüre nasıl katkıda bulunduğunu açıklayan bölüm.
 10. Teşekkürler (Acknowledgments): İlgili kişilere veya kuruluşlara teşekkür etmek için kullanılan isteğe bağlı bir bölüm.
 11. Kaynakça (References): Makalede kullanılan tüm kaynakların ve referansların listelendiği bölüm. Bu bölüm, okuyucuların ilgili çalışmaları bulmasına yardımcı olur.
 12. Ekler (Appendices): İlave materyaller, veri tabloları, grafikler veya diğer ek bilgileri içeren isteğe bağlı bir bölüm.

Bu bölümler, makalenin yapısal temelini oluşturur ve bir makaleyi anlamak ve takip etmek için önemlidir. Ancak, makale türüne ve kurallarına göre bölümler değişebilir ve bazı makaleler bu temel bölümlerden farklı olabilir.

Makale ne içerir?

Bir makale, genellikle aşağıdaki öğeleri içerir:

 1. Başlık (Title): Makalenin ana konusunu yansıtan özlü bir başlık.
 2. Yazar(lar): Makalenin yazarlarının adları ve bağlı oldukları kurumlar veya kuruluşlar.
 3. Özet (Abstract): Makalenin özünü ve ana noktalarını özetleyen kısa bir paragraf veya bölüm.
 4. Giriş (Introduction): Makalenin ana konusunu tanıtan ve okuyucunun ilgisini çekmeye çalışan bölüm. Ayrıca, makalenin amacını ve önemini belirleyebilir.
 5. Literatür İncelemesi (Literature Review): Daha önceki çalışmaların veya ilgili literatürün özetlendiği bölüm. Bu bölüm, konunun mevcut durumunu ve araştırmanın neden önemli olduğunu vurgulayabilir.
 6. Yöntem (Methodology): Araştırma veya çalışma için kullanılan yöntemleri ve veri toplama sürecini açıklayan bölüm. Bu bölüm, araştırmanın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl toplandığını detaylandırır.
 7. Bulgular (Results): Araştırmanın ana sonuçlarını ve bulgularını sunan bölüm. Bu bölüm genellikle grafikler, tablolar ve istatistiksel veriler içerir.
 8. Tartışma (Discussion): Bulguların analiz edildiği ve yorumlandığı bölüm. Bu bölümde, sonuçların ne anlama geldiği ve literatürle nasıl ilişkilendirilebileceği tartışılır.
 9. Sonuçlar (Conclusion): Makalenin ana sonuçlarını özetleyen bölüm. Araştırmanın önemini vurgular ve gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunabilir.
 10. Katkılar (Contributions): Makalenin bu alandaki literatüre nasıl katkıda bulunduğunu açıklayan bölüm.
 11. Teşekkürler (Acknowledgments): İlgili kişilere veya kuruluşlara teşekkür etmek için kullanılan isteğe bağlı bir bölüm.
 12. Kaynakça (References): Makalede kullanılan tüm kaynakların ve referansların listelendiği bölüm. Bu bölüm, okuyucuların ilgili çalışmaları bulmasına yardımcı olur.
 13. Ekler (Appendices): İlave materyaller, veri tabloları, grafikler veya diğer ek bilgileri içeren isteğe bağlı bir bölüm.

Bu öğeler, bir makalenin genel yapısını oluşturur. Ancak, makale türüne ve disipline göre bazı makaleler bu öğelerden eksik veya farklı öğeler içerebilir.

Makale yapısı nedir?

Bir makale, genellikle belirli bir konuyu veya araştırmayı derinlemesine incelemek ve bilgi iletmek amacıyla yazılan yapısal bir belgedir. Makaleler genellikle aşağıdaki temel yapıya sahiptir:

 1. Başlık (Title): Makalenin ana konusunu ve içeriğini yansıtan kısa ve özlü bir başlık.
 2. Yazar(lar): Makalenin yazarlarının adları, bağlı oldukları kurumlar veya kuruluşlar ve iletişim bilgileri.
 3. Özet (Abstract): Makalenin özünü ve ana noktalarını özetleyen kısa bir paragraf veya bölüm. Bu bölüm, okuyucunun makalenin içeriğini hızlıca anlamasına yardımcı olur.
 4. Giriş (Introduction): Makalenin ana konusunu tanıtan ve okuyucunun ilgisini çekmeye çalışan bölüm. Ayrıca, makalenin amacını, önemini ve araştırma sorularını veya hipotezlerini belirleyebilir.
 5. Literatür İncelemesi (Literature Review): Daha önceki çalışmaların veya ilgili literatürün özetlendiği bölüm. Bu bölüm, konunun mevcut durumunu, literatürdeki boşlukları ve araştırmanın bu bağlamdaki rolünü vurgulayabilir.
 6. Yöntem (Methodology): Araştırma veya çalışma için kullanılan yöntemleri ve veri toplama sürecini açıklayan bölüm. Bu bölüm, araştırmanın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl toplandığını detaylandırır.
 7. Bulgular (Results): Araştırmanın ana sonuçlarını ve bulgularını sunan bölüm. Bu bölüm genellikle grafikler, tablolar ve istatistiksel veriler içerir.
 8. Tartışma (Discussion): Bulguların analiz edildiği ve yorumlandığı bölüm. Bu bölümde, sonuçların ne anlama geldiği, literatürle nasıl ilişkilendirilebileceği ve araştırma sorularının yanıtları tartışılır.
 9. Sonuçlar (Conclusion): Makalenin ana sonuçlarını ve bulgularını özetleyen bölüm. Ayrıca, araştırmanın önemini vurgular ve gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunabilir.
 10. Katkılar (Contributions): Makalenin bu alandaki literatüre veya pratiğe nasıl katkıda bulunduğunu açıklayan bölüm.
 11. Teşekkürler (Acknowledgments): İlgili kişilere veya kuruluşlara teşekkür etmek için kullanılan isteğe bağlı bir bölüm.
 12. Kaynakça (References): Makalede kullanılan tüm kaynakların ve referansların listelendiği bölüm. Bu bölüm, okuyucuların ilgili çalışmaları bulmasına yardımcı olur.
 13. Ekler (Appendices): İlave materyaller, veri tabloları, grafikler veya diğer ek bilgileri içeren isteğe bağlı bir bölüm.

Makaleler, bu temel yapıya sahip olabilir, ancak disipline, dergiye veya konuya göre değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle, bir makaleyi yazarken hedef kitlenizin beklentilerini ve makale türünün gerekliliklerini dikkate almanız önemlidir.