Bir insanın kişilik özellikleri nelerdir? 1

Bir insanın kişilik özellikleri nelerdir?

İnsanların kişilikleri karmaşık ve çeşitlidir, bu yüzden kişilik özelliklerini tam olarak sıralamak zordur. Ancak, psikologlar ve araştırmacılar tarafından genellikle kabul edilen beş büyük kişilik faktörü (veya beş büyük kişilik özelliği) bulunur. Bu beş büyük kişilik özelliği, “Büyük Beşli” veya “BEŞBÜYÜK” olarak da adlandırılır:

 1. Duyarlılık (Açıklık): Bu özellik, kişinin yeni deneyimlere, fikirlere ve duygusal deneyimlere ne kadar açık olduğunu ifade eder. Yüksek açıklık puanı alan kişiler yeniliklere daha açık, yaratıcı ve meraklı olabilirler.
 2. Sorumluluk Sahibi (Uyumluluk): Bu özellik, kişinin düzen, sorumluluk ve düşünceye sahip olma derecesini belirtir. Yüksek uyumlu kişiler, düzenli, güvenilir ve sorumluluk sahibi olma eğilimindedirler.
 3. Dışa Dönüklük: Dışa dönük kişiler, sosyal etkileşimlere, yeni insanlarla tanışmaya ve dış dünyayla etkileşime daha fazla değer verirler. Bu özellik, kişinin enerjiyi çevreden alıp verme biçimini yansıtır.
 4. Duygusal Kararlılık: Duygusal kararlılık, kişinin stresle başa çıkma yeteneği ve duygusal dengeyi ifade eder. Yüksek duygusal kararlılık, olumsuz duygusal tepkilere karşı daha dayanıklı olmayı içerebilir.
 5. Bilinçlilik: Bu özellik, kişinin düşünce ve davranışlarını düzenleme, hedeflere ulaşma ve disiplinli olma yeteneğini yansıtır. Yüksek bilinçlilik, öz disiplin ve organize olma eğilimindedir.

Bunlar, kişilik özelliklerini sınıflandırmak için kullanılan temel özelliklerdir ve genellikle kişiliğin ana bileşenlerini temsil ederler. Ancak, kişilikler karmaşık olduğu için her birey bu özelliklerin farklı kombinasyonlarına sahip olabilir. Ayrıca, kişilik özellikleri zaman içinde değişebilir ve çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Kişilik psikolojisi, bu özellikleri daha derinlemesine anlamak ve incelemek için çeşitli teoriler ve araştırmalar geliştirmiştir.

Kişisel ve fiziksel özellikler nelerdir?

Kişisel ve fiziksel özellikler, bir bireyin benzersiz kimliğini oluşturan farklı kategorilerde bulunan özelliklerdir. İşte bu iki kategori altında bulunan bazı özellikler:

Kişisel Özellikler:

 1. Kişilik Özellikleri: Daha önce bahsedildiği gibi, kişilik özellikleri bir bireyin davranışları, düşünce tarzı ve duygusal tepkilerini şekillendiren özelliklerdir. Örneğin, açıklık, dışa dönüklük, sorumluluk sahibi olma ve duygusal kararlılık gibi kişilik özellikleri bu kategoriye girer.
 2. Değerler ve İnançlar: Bir kişinin inandığı şeyler, değer verdiği ilkeler ve etik değerleri kişisel özelliklerini tanımlar. Din, ahlaki değerler, politik görüşler gibi bu kategoriye giren özelliklerdir.
 3. İlgi ve Tutkular: Her bireyin farklı ilgi alanları ve hobileri vardır. Bunlar, bir kişinin kendini ifade etme ve zamanını nasıl geçirdiğini yansıtan kişisel özelliklerdir.
 4. Yetenekler ve Beceriler: Her bireyin farklı yetenekleri ve becerileri vardır. Bu, bir kişinin ne tür aktivitelerde başarılı olduğunu ve nelerde yetenekli olduğunu belirleyen kişisel özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler:

 1. Cinsiyet ve Cinsel Kimlik: Cinsiyet, bir bireyin biyolojik cinsiyeti ve cinsel kimliği gibi fiziksel özelliklerle ilgilidir. Cinsiyet, erkek, kadın veya cinsiyet çeşitliliğine göre farklılık gösterebilir.
 2. Yaş: Yaş, bir kişinin doğum tarihine göre belirlenen bir fiziksel özelliktir. Yaş, deneyimlerin birikmesi ve yaşam süreçlerinin ilerlemesiyle değişir.
 3. Boy ve Kilo: Vücut boyutları, bir kişinin fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu belirler. Boy ve kilo, genetik faktörler, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 4. Ten Rengi ve Fiziksel Özellikler: Ten rengi, saç rengi, göz rengi ve diğer fiziksel özellikler kişinin genetik mirası tarafından belirlenen özelliklerdir.

Bu kişisel ve fiziksel özellikler, her bireyin benzersiz olduğunu ve kişiliklerinin ve fiziksel görünümlerinin bir kombinasyonu tarafından tanımlandığını gösterir. İnsanlar arasında bu özelliklerde büyük farklılıklar olduğu için her bireyin kendine özgü bir kimliği vardır.

Kişilikler nelerdir?

Kişilik, bir bireyin düşünce, duygu ve davranışlarının belirli ve kalıcı bir örüntüsünü ifade eder. Kişilik, bir insanın benzersiz kimliğini ve karakterini oluşturan özelliklerin bütünüdür. Kişilikleri tanımlamak için çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir, ancak en yaygın ve kabul gören yaklaşım, “Büyük Beşli” olarak bilinen beş büyük kişilik faktörünü tanımlayan kişilik teorisi veya modelidir. Bu beş büyük kişilik faktörü şunlardır:

 1. Duyarlılık (Açıklık): Açıklık, kişinin yeni deneyimlere, fikirlere ve duygusal deneyimlere ne kadar açık olduğunu ifade eder. Yüksek açıklık puanına sahip kişiler genellikle yenilikçi, yaratıcı ve meraklıdırlar. Düşük açıklık puanına sahip kişiler ise daha geleneksel ve muhafazakar olabilirler.
 2. Sorumluluk Sahibi (Uyumluluk): Uyumluluk, kişinin düzen, sorumluluk ve düşünceye sahip olma derecesini belirtir. Yüksek uyumlu kişiler genellikle düzenli, güvenilir ve sorumluluk sahibi olma eğilimindedirler. Düşük uyumlu kişiler ise daha rahat ve esnek olabilirler.
 3. Dışa Dönüklük: Dışa dönüklük, kişinin sosyal etkileşimlere, yeni insanlarla tanışmaya ve dış dünyayla etkileşime ne kadar değer verdiğini ifade eder. Dışa dönük kişiler genellikle sosyal, enerjik ve konuşkan olabilirler. İçe dönük kişiler ise daha içe dönük, sessiz ve düşünceli olabilirler.
 4. Duygusal Kararlılık: Duygusal kararlılık, kişinin stresle başa çıkma yeteneği ve duygusal dengeyi ifade eder. Yüksek duygusal kararlığa sahip kişiler genellikle olumsuz duygusal tepkilere karşı daha dayanıklıdırlar. Düşük duygusal kararlığa sahip kişiler ise daha duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler.
 5. Bilinçlilik: Bilinçlilik, kişinin düşünce ve davranışlarını düzenleme, hedeflere ulaşma ve disiplinli olma yeteneğini yansıtır. Yüksek bilinçliliğe sahip kişiler genellikle öz disiplinli, organize ve sorumluluk sahibi olma eğilimindedirler.

Bunlar “Büyük Beşli” kişilik faktörlerinin özetidir. Ancak, kişilik teorileri ve modelleri sadece bu beş faktöre dayalı değildir. Diğer yaklaşımlar, kişilik özelliklerini farklı şekillerde sınıflandırabilir ve tanımlayabilir. Kişilik, genellikle karmaşık ve çok yönlüdür, bu nedenle her bireyin kişiliği benzersizdir ve farklı özelliklerin farklı kombinasyonlarına sahip olabilir.