Bir cümlede eylem nasıl bulunur? 1

Bir cümlede eylem nasıl bulunur?

Bir cümlede eylemi bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Cümleyi dikkatlice okuyun: İlk adım, cümleyi tamamen okumak ve içeriği anlamaktır. Cümlenin hangi olayı veya hareketi anlattığını belirlemeye çalışın.
 2. Fiil arayışı: Eylem, cümlenin en önemli parçasıdır ve genellikle cümlenin merkezindedir. Cümle içerisinde eylemi temsil eden bir fiil bulunur. Fiil, bir hareketi, bir durumu veya bir olayı ifade eder.
 3. Fiil kökü ve zaman belirleme: Fiilin ne zaman gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini belirlemek için fiilin zamanını gözlemleyin. Fiil köküne bakarak eylemin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin, “koşuyor” cümlesinde “koş” fiil köküdür ve “şu anda devam ediyor” zamanında kullanılmıştır.
 4. Diğer ögeleri inceleyin: Cümlenin öznesini (kim veya ne eylemi gerçekleştiriyor) ve nesnesini (eylemin ne üzerine etki ettiği) bulmaya çalışın. Eylemin çevresinde bulunan diğer sözcükler, cümlenin bağlamını anlamanıza yardımcı olabilir.

Örnek: “Ahmet bugün parkta top oynuyor.” cümlesinde:

 • Fiil: “oynuyor”
 • Fiil kökü: “oyna”
 • Zaman: “bugün”
 • Özne: “Ahmet”
 • Nesne: “top”
 • Yer: “park”

Bu adımları takip ederek, bir cümledeki eylemi bulabilirsiniz.

Eylem cümlesi ne demek örnek?

“Eylem cümlesi” terimi, bir cümlede bir eylemi veya olayı ifade eden bir tür cümleyi ifade eder. Bu cümleler, bir şeyin nasıl gerçekleştiğini, ne zaman gerçekleştiğini veya kimin tarafından gerçekleştirildiğini anlatır. Eylem cümleleri aksiyonları, olayları veya durumları ifade ederler.

Örnek eylem cümleleri şunlar olabilir:

 1. Ahmet kitap okur. (Ahmet’in yaptığı eylemi ifade eder.)
 2. Köpek parkta koştu. (Köpeğin yaptığı eylemi ve nerede yaptığını ifade eder.)
 3. Dün gece yağmur yağdı. (Bir olayı ve zamanı ifade eder.)
 4. Ali yarın işe gitmeyecek. (Bir gelecekteki eylemi ifade eder.)

Bu örnekler, eylemleri veya olayları açıkça ifade eden cümlelerdir ve “eylem cümlesi” olarak adlandırılabilirler.

Eylem nedir nasıl bulunur?

Eylem, bir cümlede bir kişinin, nesnenin veya konunun yaptığı bir hareketi, eylemi, durumu veya olayı ifade eden bir kelime veya kelime grubudur. Eylemler cümlenin temel ögelerindendir ve cümlenin merkezi konusunu belirlerler. Bir eylemi veya fiili bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Cümleyi dikkatlice okuyun: İlk adım, cümleyi baştan sona dikkatlice okumak ve içeriğini anlamaktır. Cümlenin ne hakkında olduğunu ve hangi eylemi ifade ettiğini anlamak için bu adım önemlidir.
 2. Fiil arayışı: Eylemi bulmak için cümlenin içindeki fiil kelimesini arayın. Fiil, cümlenin merkezinde yer alır ve genellikle eylemi belirtir. Fiil kelimesi, bir hareketi, bir durumu veya bir olayı ifade eder. Örneğin, “koşuyor” cümlesinde “koş” fiilidir.
 3. Fiil kökünü tanımlayın: Bulduğunuz fiil kelimesinin kökünü tanımlayın. Fiil kökü, eylemin temel halini ifade eder. Örneğin, “koşuyor” cümlesinde “koş” fiilinin köküdür.
 4. Fiilin zamanını ve kişiyi belirleyin: Fiil kelimesinin kullanıldığı zamanı (geçmiş, şimdiki zaman, gelecek) ve hangi kişi veya nesne tarafından gerçekleştirildiğini (birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi) belirleyin. Örneğin, “koşuyor” cümlesinde fiil “şu anda devam ediyor” zamanında kullanılmış ve üçüncü kişi (muhtemelen üçüncü tekil) tarafından gerçekleştiriliyor.

Eylemi bulmak için bu adımları izleyerek, bir cümledeki eylemi tanımlayabilir ve anlayabilirsiniz. Eylemler, cümlenin temel taşlarından biridir ve cümledeki diğer ögelerle ilişkilendirilir.