Bakterilerde bölünme nasıl olur? 1

Bakterilerde bölünme nasıl olur?

Bakteriler, çoğalma sürecinde bölünme adı verilen bir yöntem kullanırlar. Bakteriler, prokaryotik hücrelerdir, yani hücre çekirdekleri zarla çevrili değildir ve karmaşık bir çekirdek yapısına sahip değillerdir. Bu nedenle, bakteri bölünmesi oldukça basit bir süreçtir ve üç ana aşamada gerçekleşir:

 1. DNA Replikasyonu: Bakteri bölünmesi başlamadan önce, bakterinin DNA’sı (genetik materyali) replike edilir. Bu, DNA molekülünün iki ayrı zincire ayrıldığı ve her zincirin üzerine yeni nükleotitlerin eklenerek kopyalandığı bir süreçtir. Sonuçta, iki ayrı ama genetik olarak aynı DNA molekülü elde edilir.
 2. Hücre Büyümesi: DNA replikasyonu sonucu oluşan iki ayrı DNA molekülü, hücre içinde bulunan bir bölgeye yerleşir. Bu sırada hücre, büyümeye başlar ve hücre zarı bu büyüme sırasında gerilir.
 3. Bölünme: Hücre büyüdükten sonra, hücre zarı ortada bir sıra oluşturacak şekilde büzüşür ve ikiye bölünür. Bu, hücre içinde iki ayrı hücre oluşturur. Her bir yeni hücre, bir önceki hücre ile aynı genetik bilgiye sahiptir, çünkü DNA replikasyonu sırasında kopyalanmış olan aynı DNA’yı taşır.

Sonuç olarak, bakteriler bölünme yoluyla çoğalırlar ve bu süreç, hızlı bir şekilde nüfuslarını artırmalarını sağlar. Bu basit bölünme süreci, bakterilerin birçok farklı ortamda ve koşulda yaşamasına ve çoğalmasına olanak tanır.

Bakterilerde ikiye bölünme nereden başlar?

Bakterilerin ikiye bölünme süreci, genellikle hücre zarının ortasında başlar. İkiye bölünme sırasında şu adımları izler:

 1. Hücre Büyümesi: İkiye bölünme süreci, bakteri hücresinin büyümesiyle başlar. Hücre içindeki tüm bileşenler, hücre büyüdükçe kopyalanır ve hazırlıklı hale gelir.
 2. DNA Replikasyonu: Bakteri hücresi, önceki adımda büyüdükten sonra, DNA’sını (genetik materyalini) replike eder. Bu, DNA molekülünün iki zincire ayrıldığı ve her zincirin üzerine yeni nükleotitlerin eklenerek kopyalandığı bir süreçtir. Sonuçta, iki aynı kromozom (DNA) meydana gelir.
 3. Bölünme Yeri Belirleme: Bakteri hücresi bölünme yerini belirler. Bu yer, hücre zarının ortasına denk gelir.
 4. Hücre Bölünmesi: Hücre, bölünme yerinde hücre zarının içe doğru büzülmesiyle başlar. Bu büzülme devam ettikçe, hücre zarı hücrenin iki yarısını oluşturur. Sonunda, hücre zarının tamamen içe doğru büzülmesiyle iki ayrı kızıl bakteri hücresi oluşur.
 5. Hücre Duvarı Sentezi: Bakteri hücreleri, hücre zarı oluştuktan sonra hücre duvarını sentezlerler. Hücre duvarı, hücrenin şeklini korur ve koruyucu bir yapı sağlar.

Sonuç olarak, bakteriler ikiye bölünme sırasında hücre zarının ortasından başlayan bir süreç kullanırlar. Bu, hücrenin iki eşit kızıl bakteri hücresine bölünmesini sağlar ve her iki hücre de aynı genetik materyali taşır.

Bir bakterinin bölünme sürecinde hangi evreler gerçekleşir?

Bir bakterinin bölünme süreci genellikle üç ana evreden oluşur:

 1. Büyüme ve Hazırlık (Preparasyon) Evresi: Bu evre, bakteri hücresinin büyüyerek çoğalma için hazırlık yapması aşamasıdır. Bakteri, besinleri alır ve metabolizmasını kullanarak hücre içindeki bileşenlerin sentezini yapar. Bu süreçte hücre duvarı ve hücre zarı gibi yapılar da büyür ve hazırlanır. Aynı zamanda DNA replikasyonu da bu evrede gerçekleşir, yani DNA molekülü kopyalanır.
 2. DNA Replikasyonu ve Bölünme Yeri Belirleme Evresi: Bu evrede, bakteri hücresi DNA replikasyonunu tamamlar. Bu, DNA’nın iki ayrı zincire ayrılması ve her zincirin üzerine yeni nükleotitlerin eklenerek kopyalanması işlemidir. Aynı zamanda hücre içindeki bölünme yeri belirlenir. Bölünme yeri, genellikle hücre zarının ortasına gelecek şekilde belirlenir.
 3. Bölünme Evresi: Bu evrede, hücre bölünmesi gerçekleşir. Hücre zarı, bölünme yerinde içe doğru büzülerek ikiye ayrılır. Bu, bakteri hücresinin iki eşit büyüklükte kızıl bakteri hücresine bölünmesini sağlar. Her iki yeni hücre, kendi hücre zarlarına sahip olur ve kendi hücre duvarlarını sentezlerler.

Bakteri bölünmesi sonucunda, ana bakteri hücresinden iki genetik olarak aynı kızıl hücre oluşur. Bu süreç, bakterilerin hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlar ve popülasyonlarını artırır.