Atatürk kurtuluş savaşını ne zaman başlattı? 1

Atatürk kurtuluş savaşını ne zaman başlattı?

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’nı resmi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattı. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir ve her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türkiye’de kutlanır. Atatürk, I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Sevr Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir bölümünü kaybetmesinin ardından, Anadolu’da ulusal bir direniş örgütlemiştir. Bu direniş, 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanmış ve modern Türkiye’nin temelleri atılmıştır.

Kurtuluş Savaşı hangi olayla başlar?

Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması olarak kabul edilir. Ancak bu tarih, savaşın resmi başlangıcıdır ve aslında Kurtuluş Savaşı’na giden süreçte birçok olay gerçekleşti.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’na oldukça ağır şartlar getiriyordu. Antlaşma sonrası, Müttefik devletlerin İstanbul ve diğer önemli bölgelere işgal harekâtları başladı. İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgali, Türk halkı için son derece ağır bir darbe oldu ve ulusal direnişi tetikleyen en önemli olaylardan biri haline geldi.

Bu işgaller ve Osmanlı yönetiminin tepkisizliği, Mustafa Kemal ve diğer milli liderlerin bağımsızlık için harekete geçmelerine neden oldu. Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan hareket etti ve 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaştı. Bu tarih, direnişin fiilen başladığı tarih olarak kabul edilir ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır.

Ancak unutulmamalıdır ki, Samsun’a çıkıştan önce de Anadolu’da birçok yerde direniş hareketleri başlamıştı ve bu direnişler, ulusal bir hareketin tohumlarını atmıştı.

Kurtuluş Savaşı ilk hangi ilde başladı?

Türk Kurtuluş Savaşı’nın fiili başlangıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla gerçekleşti. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nın ilk olarak Samsun’da başladığı kabul edilir. Ancak, Samsun’a çıkış öncesinde Anadolu’nun birçok bölgesinde işgal ve Sevr Antlaşması’na tepki olarak milli direniş hareketleri mevcuttu. Ancak bu hareketler yerel nitelikteydi ve bir ulusal hareket halini Mustafa Kemal’in önderliğinde alarak genişledi. Bu bağlamda, Savaş’ın ilk kıvılcımının Samsun’da başladığı söylenebilir.