Atatürk askeri okulu nerede okudu? 1

Atatürk askeri okulu nerede okudu?

Mustafa Kemal Atatürk, Harp Okulu’nu okudu. Bu askeri okul, Türk subaylarını eğitmek amacıyla kurulmuş bir askeri okuldur. Atatürk, bu okulu başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli bir lider haline geldi.

mustafa kemal’in okul hayatı sırasıyla?

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Selanik Askeri Rüştiyesi (1893-1896): Mustafa Kemal’in ilk öğrenimine Selanik’te başladı.
 2. Selanik Askeri İdadisi (1896-1901): Daha sonra Selanik Askeri İdadisi’ne devam etti.
 3. Harbiye Mektebi (1902-1905): Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okulu’nu kazandı ve burada askeri eğitim aldı.
 4. Makedonya’da Görev (1905-1907): Harp Okulu’nu bitirdikten sonra Makedonya’da çeşitli görevlerde bulundu.
 5. İstanbul’da Genelkurmay’da Görev (1907-1908): İstanbul’a dönerek Genelkurmay’da görev aldı.
 6. İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1914): İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte siyasi olaylara katıldı, İstanbul’da bulundu.
 7. Trablusgarp Savaşı (1911-1912): İtalya’ya karşı yapılan Trablusgarp Savaşı’nda görev aldı.
 8. Balkan Savaşları (1912-1913): Balkan Savaşları’nda çeşitli cephelerde bulundu.
 9. I. Dünya Savaşı (1914-1918): Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte çeşitli cephelerde görev aldı. Gelibolu Cephesi’nde büyük başarılar elde etti.
 10. Milli Mücadele Dönemi (1919-1922): I. Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen Türk topraklarına karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlattı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.
 11. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı (1923-1938): Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu oldu ve 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet döneminde bir dizi reformu gerçekleştirdi ve ülkeyi modernleştirmeye çalıştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatı ve kariyeri, Türk tarihindeki önemli dönemlerden birini oluşturur.

Atatürk liseyi bitirdikten sonra hangi okula gitti?

Mustafa Kemal Atatürk, lise eğitimini tamamladıktan sonra 1899 yılında İstanbul’da bulunan Harp Okulu’na girdi. Harp Okulu, askeri eğitim veren bir kurumdu ve Atatürk’ün askeri kariyerine temel atıldığı yerdi. Atatürk, Harp Okulu’nu başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli görevler üstlendi.