Allahın 99 ismini Ezberlersek ne olur? 1

Allahın 99 ismini Ezberlersek ne olur?

İslam geleneğine göre, Allah’ın 99 ismi “Esmâ-i Hüsnâ” olarak bilinir. Bu isimler, Kuran’da ve hadislerde geçen özel niteliklere sahip isimlerdir. İslam inancına göre, bu isimlerin öğrenilmesi, anlaşılması, ezberlenmesi ve zikredilmesi müslümanlar için ibadetin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu isimler şunlardır:

 1. Rahman (Rahmet Sahibi)
 2. Rahim (Merhamet Sahibi)
 3. El-Melik (Mülkün Sahibi)
 4. El-Kuddûs (Mükemmel ve Kutsal Olan)
 5. Es-Selam (Selam Veren)
 6. El-Mü’min (İmanı Veren)
 7. El-Mühaimin (Gözetleyen)
 8. El-Aziz (Üstün ve Güçlü Olan)
 9. El-Cabbar (Zorlayıcı)
 10. El-Mütekebbir (Büyüklük Sahibi)
 11. El-Halik (Yaratıcı)
 12. El-Bari (Bedeni ve Ruhu Oluşturan)
 13. El-Müseddir (Şekil Veren)
 14. El-Gaffar (Çok Bağışlayan)
 15. El-Kahhar (Her Şeyi Yenici)
 16. El-Vahhab (Çok Bağışlayan ve Cömert)
 17. Er-Rahman (Çok Merhametli)
 18. Er-Rahim (Çok Merhametli)
 19. El-Melik (Mülkün Gerçek Sahibi)
 20. El-Kuddûs (Her Türlü Kusurdan Uzak)
 21. Es-Selam (Selam ve Güven Sağlayan)
 22. El-Mü’min (İman Veren)
 23. El-Mühaimin (Gözetleyen)
 24. El-Aziz (Üstün ve Güçlü)
 25. El-Cabbar (İradesini Yürüten)
 26. El-Mütekebbir (Her Şeye Üstün Gelen)
 27. El-Halik (Yaratıcı)
 28. El-Bari (Mükemmel Yaratıcı)
 29. El-Müseddir (Her Şeyi İyi Bir Biçimde Yaratan)
 30. El-Gaffar (Çok Bağışlayan)
 31. El-Kahhar (Üstün ve İstediği Gibi Her Şeyi Yapan)
 32. El-Vahhab (Çok Bağışlayan ve Cömert)
 33. Er-Rahman (Çok Merhametli)
 34. Er-Rahim (Çok Merhametli)
 35. El-Melik (Mülk Sahibi)
 36. El-Kuddûs (Her Türlü Kusurdan Uzak)
 37. Es-Selam (Selam ve Güven Sağlayan)
 38. El-Mü’min (İman Veren)
 39. El-Mühaimin (Gözetleyen)
 40. El-Aziz (Üstün ve Güçlü)
 41. El-Cabbar (İradesini Yürüten)
 42. El-Mütekebbir (Her Şeye Üstün Gelen)
 43. El-Halik (Yaratıcı)
 44. El-Bari (Mükemmel Yaratıcı)
 45. El-Müseddir (Her Şeyi İyi Bir Biçimde Yaratan)
 46. El-Gaffar (Çok Bağışlayan)
 47. El-Kahhar (Üstün ve İstediği Gibi Her Şeyi Yapan)
 48. El-Vahhab (Çok Bağışlayan ve Cömert)
 49. Er-Rahman (Çok Merhametli)
 50. Er-Rahim (Çok Merhametli)
 51. El-Melik (Mülk Sahibi)
 52. El-Kuddûs (Her Türlü Kusurdan Uzak)
 53. Es-Selam (Selam ve Güven Sağlayan)
 54. El-Mü’min (İman Veren)
 55. El-Mühaimin (Gözetleyen)
 56. El-Aziz (Üstün ve Güçlü)
 57. El-Cabbar (İradesini Yürüten)
 58. El-Mütekebbir (Her Şeye Üstün Gelen)
 59. El-Halik (Yaratıcı)
 60. El-Bari (Mükemmel Yaratıcı)
 61. El-Müseddir (Her Şeyi İyi Bir Biçimde Yaratan)
 62. El-Gaffar (Çok Bağışlayan)
 63. El-Kahhar (Üstün ve İstediği Gibi Her Şeyi Yapan)
 64. El-Vahhab (Çok Bağışlayan ve Cömert)
 65. Er-Rahman (Çok Merhametli)
 66. Er-Rahim (Çok Merhametli)
 67. El-Melik (Mülk Sahibi)
 68. El-Kuddûs (Her Türlü Kusurdan Uzak)
 69. Es-Selam (Selam ve Güven Sağlayan)
 70. El-Mü’min (İman Veren)
 71. El-Mühaimin (Gözetleyen)
 72. El-Aziz (Üstün ve Güçlü)
 73. El-Cabbar (İradesini Yürüten)
 74. El-Mütekebbir (Her Şeye Üstün Gelen)
 75. El-Halik (Yaratıcı)
 76. El-Bari (Mükemmel Yaratıcı)
 77. El-Müseddir (Her Şeyi İyi Bir Biçimde Yaratan)
 78. El-Gaffar (Çok Bağışlayan)
 79. El-Kahhar (Üstün ve İstediği Gibi Her Şeyi Yapan)
 80. El-Vahhab (Çok Bağışlayan ve Cömert)
 81. Er-Rahman (Çok Merhametli)
 82. Er-Rahim (Çok Merhametli)
 83. El-Melik (Mülk Sahibi)
 84. El-Kuddûs (Her Türlü Kusurdan Uzak)
 85. Es-Selam (Selam ve Güven Sağlayan)
 86. El-Mü’min (İman Veren)
 87. El-Mühaimin (Gözetleyen)
 88. El-Aziz (Üst

Allah’ın isimlerini Ezberleyince ne olur?

İslam inancına göre, Allah’ın 99 ismini, yani Esmâ-i Hüsnâ’yı ezberlemek müslümanlar için olumlu bir ibadet ve manevi bir kazanç olarak kabul edilir. Bu isimler, Allah’ın çeşitli niteliklerini ifade eder ve Müslümanlar, bu isimleri zikrederek Allah’a olan saygılarını, sevgilerini ve bağlılıklarını ifade ederler. İslam geleneğine göre, bu isimlerin anlamını anlamak, dua ve ibadetlerde kullanmak, manevi bir derinliğe ve anlam katmak açısından önemlidir.

Allah’ın isimlerini ezberlemenin dini bir değeri olduğu gibi, bu eylemin kişisel bir manevi deneyim ve bağlam kazandığı düşünülür. Ezberleme süreci sırasında, bir kişi Allah’ın farklı niteliklerini düşünerek, O’na olan yakınlığını artırabilir ve manevi bir duygu deneyimleyebilir.

Bununla birlikte, önemli olan sadece isimleri ezberlemek değil, aynı zamanda bu isimlerin anlamlarını anlamak, yaşantımıza bu nitelikleri yansıtmak ve Allah’a olan ilişkimizi güçlendirmektir. İslam’da önemli olan sadece ritüelleri yerine getirmek değil, aynı zamanda kalpten gelen samimi bir ibadetle Allah’a yönelmektir.

Esmaül Hüsna ezberlemenin sevabı nedir?

İslam inancına göre, Allah’ın 99 ismi olan Esmaül Hüsna’yı ezberlemenin birçok sevabı olduğuna inanılır. İslam geleneğine göre, bu isimleri ezberlemek ve anlamak, bir müminin Allah’a yaklaşmasını, O’nu daha iyi tanımasını ve O’na olan bağlılığını güçlendirmesini sağlar. İşte Esmaül Hüsna’yı ezberlemenin bazı sevapları:

 1. Allah’a Yaklaşma: Esmaül Hüsna’yı ezberlemek, bir müminin Allah’a daha yakın hissetmesine yardımcı olabilir. Bu isimler, Allah’ın farklı niteliklerini ve sıfatlarını ifade eder, bu da O’na olan anlayışı derinleştirir.
 2. Dua ve İbadetlerde Kullanma: Esmaül Hüsna’yı bilmek ve ezberlemek, dua ve ibadetlerde kullanma imkanı sağlar. İnsanlar, Allah’a hitap ederken, O’nun farklı isimlerini anarak dua etme ve ibadet etme pratiği yapabilirler.
 3. Manevi Zenginlik: Esmaül Hüsna’yı ezberlemek, manevi bir zenginlik ve huzur kazandırabilir. Bu isimler, insanın kalbini huzur ve güvenle doldurabilir, içsel bir dinginlik sağlayabilir.
 4. Günahlarından Arınma: Allah’ın güzel isimlerini ezberleyen bir mümin, bu isimlerle Allah’a yönelerek günahlarından arınma ve bağışlanma isteğini ifade edebilir.
 5. Cennet İçin Vesile: Peygamber hadislerine göre, Esmaül Hüsna’yı ezberlemek, cennete giden yolda bir vesile olabilir. Bu isimlerle yapılan samimi ibadetler, Allah’ın rahmetini ve cenneti kazanma yolunda yardımcı olabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, İslam’da niyetin samimiyeti ve amellerin Allah’a yönelik bir şekilde yapılması önemlidir. Esmaül Hüsna’yı ezberlemek, bu isimleri anlamak ve yaşantıya geçirmek, sadece mekanik bir ezberleme süreci olmamalı, aynı zamanda kalpten gelen bir bağlılık ve ibadetle birleşmelidir.