45 in asal çarpanları nedir? 1

45 in asal çarpanları nedir?

Bir sayının asal çarpanları, o sayıyı bölen ve kendisi ile 1 dışında hiçbir pozitif tam sayıya bölünmeyen asal sayılardır. Örneğin, 45’in asal çarpanları 3 ve 5’tir. Çünkü 45, 3 ve 5’e tam olarak bölünebilir ve bu asal sayılar başka hiçbir asal sayıya bölünemez.