4 sınıf kurallı cümle nasıl olur? 1

4 sınıf kurallı cümle nasıl olur?

Dördüncü sınıf öğrencileri için kurallı cümleler oluşturmak, basit dilbilgisi yapısını ve çocukların anlayabileceği ve uygulayabileceği açık kuralları kullanmayı gerektirir. İşte dördüncü sınıf için uygun olabilecek bazı kurallı cümle örnekleri:

 1. Okula her gün zamanında gelmelisin.
 2. Öğretmen konuşurken sessiz olmalı ve dinlemelisin.
 3. Teneffüste arkadaşlarına karşı kibar ve saygılı olmalısın.
 4. Ödevini her gün düzenli olarak yapmalı ve teslim etmelisin.
 5. Sınıfta koşmamalı ve güvenliğine dikkat etmelisin.
 6. Okul malzemelerini düzenli tutmalı ve başkalarının eşyalarına saygı göstermelisin.

Bu tür cümleler, öğrencilere ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini net bir şekilde anlatır ve onlardan beklenen davranışları açıkça ifade eder.

Kurallı cümle nasıl olur?

Kurallı cümleler, genellikle bir eylemin gerçekleştirilme şekliyle ilgili kurallar, kısıtlamalar ya da koşullar içerir. Türkçe’de kurallı cümle oluştururken genellikle “gerekir”, “lazım”, “malı/meli”, “gerekmek” gibi yardımcı fiiller kullanılır. İşte kurallı cümle örnekleri:

 1. Sınavda kopya çekmemelisin.
 2. Trafik ışıklarında kırmızı ışıkta durmak gerekir.
 3. Hastaneye gitmeden önce randevu almak lazım.
 4. Kitapları kütüphaneye zamanında geri vermek gerekmektedir.

Bu cümleler, yapılması gereken veya yapılmaması gereken davranışları net bir biçimde ifade eder.

Kurallı ve devrik cümleler nasıl oluşur?

Kurallı ve devrik cümleler, Türkçe dilbilgisinde farklı yapısal özelliklere sahip cümle türleridir.

Kurallı Cümle:

Kurallı cümle, öznenin genellikle cümlenin başında, yüklem ise cümlenin sonunda yer aldığı standart cümle yapısıdır. Türkçede cümle kuruluş sırası genellikle “Özne + Nesne + Dolaylı Tümleç + Zarf Tümleci + Yüklem” şeklindedir. Örnek:

 • Öğrenciler (özne) her gün (zarf tümleci) okula (dolaylı tümleç) gider (yüklem).

Devrik Cümle:

Devrik cümle, yüklemin özne veya nesneden önce geldiği, Türkçe’nin serbest cümle yapısı nedeniyle mümkün olan bir cümle türüdür. Bu cümle yapısı, vurgulamak istenen ögeye göre düzenlenir. Örneğin:

 • Geldi (yüklem) öğrenciler (özne) okula (dolaylı tümleç).

Devrik cümle yapısı, özellikle edebi metinlerde, şiirde veya konuşma dilinde vurguyu artırmak için kullanılır. Bu tür cümlelerde yüklem, cümlenin başında veya ortasında yer alabilir ve bu kullanım, cümlenin alışılagelmiş düzenini değiştirir. Devrik cümleler aynı zamanda, konuşma dilinde sıkça karşılaşılan durumlardan biri olan, cümleye yüklemle başlamayı da içerebilir.

Her iki cümle türünde de kurallar, genellikle yüklemle ilişkilendirilir ve cümle içindeki diğer ögelerin yerleşimine göre vurgu değişikliği gösterebilir.