Solipsist (Tekbencilik) Nedir? 1

Solipsist (Tekbencilik) Nedir?

Kuramsal anlamda bencilik felsefesine dayanan Solipsist, varlığı ben’e dayandırmaktadır. Öznel olarak tek kabul edilen varlık ‘ben’dir. Varlığı bir nevi düşünceye indirgeyen Tekbencilik’e göre gerçek olan sadece ben’in varlığıdır, onun haricinde nesnel gerçeklik yoktur. Başlangıç noktası olarak ben’i hedef alan yöntemsel yaklaşımlar çoğu düşünür ve filozofun idealizmi benimseyerek, varlığı düşünceye indirgemesine neden olur.

Kuramsal bencilik felsefesindeki görüşe göre “Yalnızca ben varım, benim dışımdaki her şey düşüncelerimden ibarettir” mantığına dayanır.

Yöntemsel tekbencilik, Descartes’e göre “Çıkış ve başlangıç noktası ben’im” anlayışına dayanır.

Ahlaksal bencilik, Stirner’e göre “kendi yaşamını ve hayatını gerçek merkezi olarak ben’i kabul etmesi, ben’i gerçekliğin özeği durumuna getirmesi” savına dayanır.