Dünyevî Nedir? 1

Dünyevî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Dünya ile ilgili

– Dünyaya özgü

– Dünyaya mahsus

– Kendisini dünyaya bağlayan kimse

– Dünya işleriyle ilintili

– Uhrevi karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Dünyevî çabalarımızın hepsinin nedeni insan gibi yaşayabilmek adınadır.”