Dümtek Nedir? 1

Dümtek Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Tempo

– Musikî usulü

– Müzik parçalarındaki hızı belirten vuruş

– Gelişme hızı

Cümle içinde kullanımı: “Dümtek dümtek gelen müziğin ritminde kendi kendine sallanıyor.”