Divân Nedir? 1

Divân Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Sedir

– Yüksek rütbeli devlet adamlarının oluşturduğu meclis

– Şiir kitabı

– Meclis

– Kerevet

Cümle içinde kullanımı: “Divân şairlerinin eserlerinde de fark edebileceğiniz gibi aşk her zaman uhrevi bir duygu olarak betimlenmiştir.”