Devir Nedir? 1

Devir Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-devr,çoğul biçimi edvâr

– Kendi ekseni etrafında dönme

– Bir şeyin etrafını dolaşma

– Devri

– Bir memleketi gezip dolaşma

– Bir şeyin çevresi

– Dervişlerin dönerek ettikleri zikir

– Sema

– Periyot

– Dönem

– Dönüş

Cümle içinde kullanımı: “Sen bizi ben kadar sevmezken hangi devir insanı olduğumun ne önemi var?”