Devât-dâr Nedir? 1

Devât-dâr Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-devât+Farsça-dâr

– Katip

– Yazıcı

– Resmi dairelerde yazı takımlarına bakmakla yükümlü kimse

– Yazman

– Sekreter

Cümle içinde kullanımı: “Osmanlı’nın son dönemlerimde sarayda Devât-dâr olarak görev alan dedemim hatıratlarını hala saklıyorum.”