Derâyende Nedir? 1

Derâyende Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Lafazan

– Çançan eden

– Geveze

– Boşboğaz

– Lakırtı kavafı

Cümle içinde kullanımı: “Derâyende birine sırrını verirsen tüm mahalleden duyarsın.”