Yapım eki nedir ve örnekleri? 1

Yapım eki nedir ve örnekleri?

Yapım eki, bir kelimenin köküne eklenerek yeni kelimeler oluşturan eklerdir. Bu ekler, kelimenin anlamını, işlevini veya dilbilgisel özelliklerini değiştirebilir. Türkçede yaygın olarak kullanılan yapım ekleri şunlardır:

 1. -mek/-mak Eki:
  • Bu ek, bir fiili oluşturur ve genellikle “ne, neyi, kim, ne zaman, nerede, nasıl” gibi sorulara cevap verir.
  • Örnekler:
   • Oku-mak (okumak)
   • Git-mek (gitmek)
   • Yap-mak (yapmak)
 2. -ci/-cı/-cu/-cü Eki:
  • Bu ek, bir kişinin mesleğini, işini veya bir şeyi yapan kişiyi ifade eder.
  • Örnekler:
   • Doktor-cu (doktor)
   • Öğretmen-ci (öğretmen)
   • Ayakkabı-cı (ayakkabıcı)
 3. -lik/-lık/-luk/-lük Eki:
  • Bu ek, bir nesnenin, durumun veya miktarın ölçüsünü belirler.
  • Örnekler:
   • Uzun-luk (uzunluk)
   • Saat-lik (saatlik)
   • Mutluluk (mutluluk)
 4. -siz/-sız/-suz/-süz Eki:
  • Bu ek, bir şeyin eksikliğini veya yokluğunu ifade eder.
  • Örnekler:
   • Umutsuz (umutsuz)
   • Yorgun-suz (yorgunsuz)
   • Sorumsuz (sorumsuz)
 5. -çı/-cik/-cık/-cük Eki:
  • Bu ek, küçüklük, sevimlilik veya hafiflik katmak için kullanılır.
  • Örnekler:
   • Kedicik (küçük kedi)
   • Yavruca (yavru gibi)
   • Tatlıcık (tatlı bir şey)
 6. -la/-le Eki:
  • Bu ek, aidiyeti veya ilişkiyi ifade etmek için kullanılır.
  • Örnekler:
   • Kitapla-r (kitaplara ait)
   • Evle-r (evlere ait)
   • Ailem-le (ailemle)
 7. -ciğ/-cuğ Eki:
  • Bu ek, sevimlilik veya küçüklük katar.
  • Örnekler:
   • Bebe-ciğim (bebeğim)
   • Kuzu-cuğum (kuzum)
 8. -msı/-mısına/-muşça Eki:
  • Bu ek, bir eylemin belirsizlik, haber alma veya aktarma durumunu ifade eder.
  • Örnekler:
   • Duyma-mış (duymamış)
   • Gel-miş (gelmiş)
   • Anla-mış-ım gibi (anlaşılmışım gibi)

Bu, yapım eklerinin sadece birkaç örneğidir ve Türkçe’de daha birçok yapım eki bulunmaktadır. Bu ekler kelimenin anlamını, kullanımını ve dilbilgisel yapısını zenginleştirerek daha fazla ifade imkanı sunarlar.

Yapım eki olduğu nasıl anlaşılır?

Yapım eklerini kelimenin sonuna eklenen ekler olarak tanımladık. Bir kelimenin yapım ekleri içerip içermediğini veya hangi eklerin yapım ekleri olduğunu anlamak için bazı ipuçlarına dikkat edebilirsiniz:

 1. Kök Hali: Bir kelimenin kök halini belirlemek, yapım eklerini tespit etmenin ilk adımıdır. Örneğin, “okumak” kelimesinin kökü “oku-“dur.
 2. Kelimenin Anlamı: Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirir veya belirli bir anlam katmaya yardımcı olur. Örneğin, “-mak” eki bir eylemi ifade ederken, “-lik” eki bir nesnenin ölçüsünü belirtir. Bu anlam değişiklikleri yapım ekinin varlığını gösterebilir.
 3. Kelimenin Dilbilgisi Yapısı: Yapım ekleri, kelimenin dilbilgisi yapısını etkileyebilir. Örneğin, “-yor” eki bir eylemin şu anki zamanını ifade ederken, “-me” eki bir eylemin olumsuz hali olarak kullanılır. Bu dilbilgisi kuralları da yapım ekinin varlığını gösterir.
 4. Eklerin Kökten Ayrılabilirliği: Yapım ekleri, kelimenin kökünden ayrılamazlar. Örneğin, “okuma” kelimesindeki “-ma” eki “oku” kelimesinin bir parçasıdır ve ayrı olarak kullanılamaz. Bu, yapım ekinin varlığını belirtir.
 5. Kelimenin İçeriği: Kelimenin içeriği veya anlamı, yapım ekinin türünü belirlemede yardımcı olabilir. Örneğin, “-ci” eki bir meslek veya işi ifade ederken, “-lik” eki bir nesnenin ölçüsünü belirtir.

Yukarıdaki ipuçları, bir kelimenin yapım ekleri içerip içermediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak yapım eklerinin çeşitliliği nedeniyle, kelimenin yapım ekleri içerip içermediğini kesin olarak belirlemek için genellikle dilbilgisi kurallarına ve kelimenin kullanıldığı bağlama dikkat etmek önemlidir.

Yapım eki ve çekim eki arasındaki fark nedir?

Yapım eki ve çekim eki, Türkçe dilinde kelimelerin veya kavramların anlamını, dilbilgisel özelliklerini veya kullanım amaçlarını değiştiren eklerdir, ancak işlevleri ve kullanıldıkları yerler bakımından farklıdırlar. İşte yapım eki ve çekim eki arasındaki temel farklar:

1. Yapım Eki (Türetme Eki):

 • Yapım ekleri, yeni kelimeler oluşturmak veya kelimenin kök anlamını değiştirmek amacıyla kullanılır.
 • Genellikle kök kelimenin sonuna eklenirler.
 • Yapım ekleri kelimenin anlamını, işlevini veya dilbilgisel yapısını değiştirebilir.
 • Örnek yapım ekleri: “-mak/-mek” (okumak), “-ci/-cı/-cu/-cü” (öğretmen), “-lik/-lık/-luk/-lük” (mutluluk).

2. Çekim Eki (İlgi Eki veya İyelik Eki):

 • Çekim ekleri, kelimenin dilbilgisel işlevini veya durumunu belirtmek için kullanılır, özellikle isim ve fiillerle ilişkilendirilirler.
 • Genellikle kelimenin sonuna veya içine eklenirler.
 • Çekim ekleri kelimenin anlamını veya kök yapısını değiştirmezler, sadece kelimenin kullanıldığı bağlama göre çekimlenmesine yardımcı olurlar.
 • Örnek çekim ekleri: “-ın/-in/-un/-ün” (kitapın), “-e/-a” (eve), “-de/-da/-te/-ta” (masada).

Özetle, yapım ekleri yeni kelimelerin oluşturulmasına veya mevcut kelimelerin anlamının değiştirilmesine yardımcı olurken, çekim ekleri kelimenin dilbilgisel işlevini veya kullanıldığı bağlama göre değiştirirler. İki tür ek Türkçe dilbilgisinin önemli bileşenleridir ve doğru kullanılmaları dilin anlaşılabilirliği açısından önemlidir.