When bağlacı nasıl kullanılır? 1

When bağlacı nasıl kullanılır?

“Türkçe’de “bağlaç” kelimesi, cümle içerisindeki kelimeleri veya cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere verilen isimdir. “When” kelimesinin Türkçe karşılığı ise “ne zaman” anlamına gelen “ne zaman” ya da “zaman” anlamına gelen “zaman” dır. İngilizcede “when” bağlacı ise, bir olayın veya eylemin gerçekleştiği zamanı belirtmek için kullanılır.

“When” bağlacının kullanımına örnekler:

 1. Zamanı Belirtme:
  • When I woke up, the sun was shining. (Uyandığımda güneş parlıyordu.)
  • I will call you when I arrive. (Vardığımda sizi arayacağım.)
 2. Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma:
  • He was just leaving when it started to rain. (Tam çıkıyordu ki yağmur yağmaya başladı.)
 3. Şart Bildirme:
  • When you heat ice, it melts. (Buzu ısıttığınızda erir.)

“When” bağlacı genellikle geçmişteki bir olayın zamanını belirtirken kullanılır, ancak geniş zaman ile kullanıldığında genel doğruları veya alışkanlıkları ifade etmek için de kullanılabilir.”

When bağlacı ile ilgili Cümleler

“When” bağlacı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 1. When I was a child, I used to play outside until it got dark. (Çocukken, hava kararana kadar dışarıda oynardım.)
 2. Call me when you get home, so I know you’re safe. (Eve vardığında beni ara, böylece güvende olduğunu bilirim.)
 3. When the clock strikes twelve, the new year will begin. (Saat on ikiyi vurduğunda, yeni yıl başlayacak.)
 4. I remember the day when we first met. (İlk kez tanıştığımız günü hatırlıyorum.)
 5. When it rains, the streets always flood in that area. (Yağmur yağdığında, o bölgenin sokakları her zaman su altında kalır.)
 6. She was about to leave when I arrived. (Ben geldiğimde tam ayrılmak üzereydi.)
 7. When you’re ready, we can start the meeting. (Hazır olduğunda, toplantıya başlayabiliriz.)

Bu cümleler, “when” bağlacının geçmişte belirli bir anı, gelecekte bir eylemi başlatma veya bir şartın gerçekleşmesini belirtirken nasıl kullanıldığını gösterir.

When ve while nasıl ayırt edilir?

“When” ve “while” İngilizce’de zamanla ilgili iki farklı bağlaçtır ve farklı durumlar için kullanılırlar. İşte aralarındaki temel farklar:

 1. When genellikle tek bir anda gerçekleşen olayları veya eylemleri belirtmek için kullanılır:
  • When I heard the news, I immediately called her. (Haberi duyduğumda hemen onu aradım.) Bu cümlede, haber duyulduğu zaman gerçekleşen tek bir eylem var ve bu anı “when” ile belirtiyoruz.
 2. While ise genellikle aynı zamanda gerçekleşen süregelen eylemleri belirtir:
  • While I was reading, the phone rang. (Okuyordum, telefon çaldı.) Bu cümlede, “okuyordum” eylemi bir süreç ifade eder ve telefonun çalması bu süreçle aynı zamana denk gelir.

Özetle, “when” genellikle belirli, tek seferlik olaylar için kullanılırken, “while” süregelen, uzun süren eylemler için tercih edilir. Ayrıca “while” cümle içinde iki eylemin aynı anda gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılırken, “when” genellikle bir eylemi takip eden başka bir eylemi belirtir.