Teşbih Nedir örnekler? 1

Teşbih Nedir örnekler?

Teşbih, bir konuyu benzetme yoluyla anlatma sanatıdır. Bir şeyin özelliklerini ya da durumunu, başka bir şeye benzeterek anlatmayı ifade eder. Bu anlatım tarzı genellikle şiirlerde, atasözlerinde, deyimlerde ve retoriksel metinlerde kullanılır. İşte teşbih örnekleri:

 1. Benzetme Teşbihi: Bu türde, bir nesne ya da durum doğrudan başka bir nesne ya da durumla benzetilir.
  • Örnek: “Gözleri yıldızlar gibi parlıyordu.”
 2. Mecaz-ı Mürsel Teşbihi: Burada bir kelime veya ifade, anlamca ilişkili olduğu başka bir kelime ya da ifadeyle değiştirilir.
  • Örnek: “Kardeşim bir aslan gibi yemek yiyor.”
 3. Kinaye Teşbihi: Anlatımın gerçek anlamı yerine mecaz anlamında kullanılan bir kavramla ifade edilir.
  • Örnek: “Oğlum, sen kitap okumayı kafana koydun, ama kafanın içinde ne var, Allah bilir!”
 4. İstiare Teşbihi: Bir nesne ya da durum, bir başka nesne ya da durumla benzetilir, ama bu benzetme bir benzetme sözcüğü ile yapılmaz. (misal olarak)
  • Örnek: “O çocuğun hızı öyleydi ki, rüzgarın bile yetişemediği bir tempo tutturmuştu.”
 5. Tazammun Teşbihi: Bir kelime ya da ifadenin birden fazla anlamı bulunur ve anlatımdaki bağlama göre o anlamlardan biri anlaşılır.
  • Örnek: “Sesinin rengi güzel.”
 6. Tariz Teşbihi: İğneleyici, alaycı bir anlam içeren teşbih türüdür.
  • Örnek: “Senin anlayışın dağlardan büyük!”
 7. Tevriye Teşbihi: Bir sözün hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamıyla oynanarak kullanılır.
  • Örnek: “Bu ders o kadar kolaydı ki, gözüm kapalı yapardım.”

Bu örnekler, farklı teşbih türlerini ve kullanımlarını göstermektedir. Teşbihler, dilin renkliliğini artıran ve metinlere derinlik katan anlatım şekilleridir.

Teşbih ve istiare farkı ?

Teşbih ve istiare, retoriksel ifadelerin farklı türlerini ifade eden terimlerdir. Her ikisi de benzetme yoluyla anlatım sanatını içerir, ancak kullanım ve amaç açısından farklılık gösterirler.

Teşbih: Teşbih, bir şeyin doğrudan başka bir şeyle benzetilmesi anlatım tarzını ifade eder. Bu benzetme açık bir şekilde gerçekleştirilir ve gerçek anlam yerine mecaz anlam kullanılır. Teşbihde, “gibi”, “sanki”, “misal” gibi kelimeler sıkça kullanılır.

Örnek: “Gözleri yıldızlar gibi parlıyordu.”

İstiare: İstiare, bir kelimenin ya da ifadenin gerçek anlamı dışında, mecaz anlamıyla da anlaşılabilecek şekilde kullanılmasıdır. Bu anlam karmaşıklığı, dinleyici ya da okuyucunun metni daha derinlemesine anlamasına olanak tanır. İstiarede, genellikle benzetme sözcükleri kullanılmaz.

Örnek: “Gözleri yıldızlar gibi parlıyordu.” (Burada “yıldızlar gibi parlıyordu” ifadesi istiare olarak da yorumlanabilir, yani yıldızlar gibi parlayan anlamında değil, parlak ve dikkat çekici anlamında kullanılmış olabilir.)

Fark: Temel fark, teşbihin daha açık ve doğrudan bir benzetmeyi ifade etmesi, istiare ise daha çok gerçek ve mecaz anlamın birbirine karıştığı bir anlam karmaşıklığını yaratmayı amaçlamasıdır. İstiare, daha zengin ve derin anlatımlar oluşturmak için kullanılırken, teşbih daha net ve belirgin bir benzetmeyi ifade etmek için tercih edilir.

Teşbih Ne demektir ?

Teşbih, bir anlatım sanatı terimidir ve bir şeyin benzetme yoluyla başka bir şey ile ilişkilendirilmesini ifade eder. Yani, bir nesnenin ya da durumun özellikleri, benzetme yoluyla başka bir nesne ya da durumla karşılaştırılarak anlatılır. Bu şekilde, bir konu daha etkili ve çarpıcı bir şekilde ifade edilebilir. Teşbih, edebi eserlerde, şiirlerde, atasözlerinde ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılır.

Teşbihde genellikle “gibi”, “sanki”, “misal” gibi benzetme kelimeleri kullanılır ve benzetme doğrudan ifade edilir. Örnek vermek gerekirse:

 • “Gözleri yıldızlar gibi parlıyordu.” (Bir kişinin gözlerinin parlamasını yıldızların parlaklığıyla benzetme)

Bu cümledeki “yıldızlar gibi parlıyordu” ifadesi teşbih örneğidir, çünkü kişinin gözleri ile yıldızlar arasında bir benzetme yapılmıştır.