Mükerrir nedir ? 1

Mükerrir nedir ?

“Mükerrir” kelimesi, tekrarlayan, sık sık tekrar eden, defalarca olan anlamına gelir. Başka bir deyişle, bir olayın veya durumun sürekli olarak tekrarlanması durumunu ifade eder. Bu kelime genellikle negatif bir anlam taşır, çünkü olumsuz bir durumun devamlılığı veya sık sık tekrarlanmasıyla ilişkilendirilebilir.