Dava dilekçesi nasıl yazılır? 1

Dava dilekçesi nasıl yazılır?

Dava dilekçesi yazılırken takip etmeniz gereken temel adımlar şunlardır:

 1. Başlık ve Adres: Dilekçenizin en üstünde, sağ üst köşede davanın görüleceği mahkemenin tam adını yazın.
 2. Davacı ve Davalı Bilgileri: Kendi adınızı, soyadınızı, adresinizi ve iletişim bilgilerinizi ‘Davacı’, karşı tarafın ise adını, soyadını, adresini ve varsa iletişim bilgilerini ‘Davalı’ başlığı altında belirtin.
 3. Esas Numarası: Eğer dava daha önceden açılmış ve esas numarası varsa, bu numarayı belirtin.
 4. Konu: Dilekçenin konusunu kısaca belirtin. Örneğin, “Alacak Davası”, “Boşanma Davası” gibi.
 5. Olayların Anlatılması: Davanın sebeplerini ve ilgili olayları kronolojik sırayla, açık ve net bir şekilde anlatın. Önemli tarih ve olayları belirtmeyi unutmayın.
 6. Talepler: Mahkemeden ne talep ettiğinizi açıkça yazın. Örneğin, bir miktar paranın tahsilini veya bir sözleşmenin feshini talep edebilirsiniz.
 7. Deliller: Talebinizi destekleyen delilleri sıralayın. Bu deliller, yazılı belgeler, şahit ifadeleri veya fotoğraf ve videolar olabilir.
 8. Hukuki Sebepler: Talebinizi destekleyen hukuki gerekçeleri ve yasal dayanakları belirtin. İlgili kanun maddelerini ve varsa yargı kararlarını referans gösterin.
 9. İmza: Dilekçeyi yazan kişi olarak, en altta adınızı, soyadınızı yazın ve imzalayın.
 10. Ekler: Dilekçenize ekleyeceğiniz belge ve delilleri listeleyin.

İşte bir dava dilekçesi örneği:

less
[Adliye Mahkemesinin Tam Adı]
-------------------------

Davacı: [Adınız Soyadınız]
Adres: [Adresiniz]
Telefon: [Telefon Numaranız]

Davalı: [Karşı Tarafın Adı Soyadı]
Adres: [Karşı Tarafın Adresi]
Telefon: [Karşı Tarafın Telefon Numarası]

Esas No: [Var ise esas numarası]

Konu: [Davanın Konusu]

Açıklamalar:
1. [Olayların detaylı anlatımı]
2. ...
3. ...

Talepler:
1. [Talebiniz]
2. ...

Deliller:
1. [Delil 1]
2. [Delil 2]
3. ...

Hukuki Sebepler:
[Talebinizi destekleyen yasal dayanaklar ve kanun maddeleri]

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]
[İmzanız]

Ekler:
1. [Ek 1]
2. [Ek 2]
3. ...

Bu temel yapının üzerine, davanızın özel şartlarına ve hukuki gerekliliklerine göre eklemeler yapmanız gerekebilir. Ayrıca, dava dilekçesi yazmak karmaşık bir işlem olabilir ve hukuki danışmanlık gerektirebilir. Bu yüzden, dava açmadan önce bir avukattan yardım almanız faydalı olacaktır.

Boşanma dava dilekçesi Nasıl yazılır?

Boşanma dava dilekçesi yazarken dikkat etmeniz gereken bazı özel noktalar vardır. İşte bu dilekçeyi yazmak için izlemeniz gereken adımlar:

 1. Mahkeme Bilgileri: Dilekçenizin başında, mahkemenin adını ve adresini yazın. Genellikle bu bilgiler sayfanın üst orta kısmında veya sağ üst köşede yer alır.
 2. Tarafların Bilgileri: Davacının ve davalının tam adı, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri belirtilmelidir.
 3. Esas Numarası: Eğer dava için bir esas numarası varsa, bu numarayı belirtin. İlk defa dava açıyorsanız bu alanı boş bırakabilirsiniz.
 4. Konu: Dilekçenin konusunun “Boşanma Davası” olduğunu belirtin.
 5. Olayların Anlatılması: Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olayları ve boşanma talebinizin gerekçelerini anlatın. Evlilik tarihi, sorunların başlangıcı ve diğer önemli tarihler gibi detayları ekleyin.
 6. Talepler (Dava Dilekçesi Talep Kısmı): Net bir şekilde boşanma talebinizi belirtin. Nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda taleplerinizi de ekleyin.
 7. Deliller: İddianızı destekleyen delilleri ve kanıtları sıralayın. Bu, tanık ifadeleri, yazılı mesajlar veya diğer belgeler olabilir.
 8. Hukuki Sebepler: İddianızı destekleyen hukuki gerekçeleri ve yasal dayanakları yazın. İlgili Medeni Kanun maddelerini ve varsa Yargıtay kararlarını belirtin.
 9. İmza: Dilekçeyi yazan kişi olarak, en altta adınızı, soyadınızı yazın ve imzalayın.
 10. Ekler: Dilekçenize ekleyeceğiniz belge ve delilleri listeleyin.

Dilekçe örneği:

less
[Aile Mahkemesinin Tam Adı]
-------------------------

Esas No: [Esas Numarası]

Davacı: [Adınız Soyadınız]
Adres: [Adresiniz]
Telefon: [Telefon Numaranız]

Davalı: [Eşinizin Adı Soyadı]
Adres: [Eşinizin Adresi]
Telefon: [Eşinizin Telefon Numarası]

KONU: Boşanma talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:
1. [Evlilik tarihi ve evlilik hakkında genel bilgiler]
2. [Boşanma talebinizin gerekçeleri ve yaşanan olaylar]
3. ...

TALEPLER:
1. [Boşanma talebiniz]
2. [Velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi ek talepler]
3. ...

DELİLLER:
1. [Delil 1]
2. [Delil 2]
3. ...

HUKUKİ SEBEPLER:
[Medeni Kanun ve diğer yasal dayanaklar]

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle, evliliğimizin [... Kanunun ... maddesi] gereğince sona erdirilmesini ve taleplerimin kabulünü saygılarımla arz ve talep ederim.

[Adınız Soyadınız]
[İmzanız]

Ekler:
1. [Ek 1]
2. [Ek 2]
3. ...

Yukarıdaki adımlar, boşanma dava dilekçesi yazarken izlemeniz gereken genel bir çerçeveyi sunmaktadır. Ancak, her boşanma davası farklıdır ve kişisel durumunuza özgü ayrıntıları içerebilir. Boşanma süreci, genellikle duygusal ve hukuki olarak karmaşık olduğundan, bir avukatın profesyonel rehberliği altında hareket etmek genellikle en iyisidir. Avukatınız, dilekçenizi hazırlarken size özel durumunuza uygun tavsiyelerde bulunacaktır.

Dava dilekçesi Nedir?

Dava dilekçesi, bir kişinin mahkemede bir dava açmak istediğinde mahkemeye sunduğu resmi belgedir. Bu belge, davanın konusu, tarafların kimlikleri, iddia edilen haklar, sunulan deliller ve hukuki dayanaklar gibi dava ile ilgili temel bilgileri içerir. Dava dilekçesi, mahkeme sürecinin başlangıcıdır ve hukuki bir işlemi resmiyete dökmek için gerekli ilk adımdır.

Dava dilekçesinin temel öğeleri şunlardır:

 • Başlık: Mahkemenin tam adını ve adresini içerir.
 • Taraflar: Davacının ve davalının adını, adresini ve diğer iletişim bilgilerini içerir.
 • Esas Numarası: Önceden atandıysa, davanın mahkemedeki kayıt numarasını içerir.
 • Konu: Dilekçenin ne hakkında olduğunu açıklar.
 • Olayların Anlatımı: Talebin temelini oluşturan olayların ve gerçeklerin detaylı bir anlatımını içerir.
 • Talepler: Davacının mahkemeden ne talep ettiğini açıkça belirtir.
 • Deliller: Davacının iddialarını destekleyen kanıtların bir listesini içerir.
 • Hukuki Sebepler: Davanın yasal temellerini, yani uygulanabilir kanunları, yönetmelikleri ve yargı kararlarını içerir.
 • İmza: Davacının dilekçeyi imzaladığını gösterir.
 • Ekler: Dilekçeye destekleyici belgeler veya deliller eklenmişse, bu eklerin bir listesini içerir.

Dava dilekçesi, mahkemenin davanın kabul edilip edilmeyeceğine, davanın esasına girilip girilmeyeceğine ve davanın nasıl yönetileceğine karar vermesinde ilk referans noktasıdır. Bu nedenle, dilekçe açık, anlaşılır ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Hukuki süreçler karmaşık olabildiğinden, bir avukatın yardımıyla dava dilekçesi hazırlamak tavsiye edilir.